نمایش فایل<پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران ”بيمارستانهاي منتخب“>

پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران ”بيمارستانهاي منتخب“,دانلود کتاب اصلاحات نظام سلامت,کتاب اصلاحات در نظام سلامت,نظام سلامت در ایران pdf,دانلود کتاب اصلاحات نظام سلامت راهنمای عدالت و کارایی,ساختار نظام سلامت در ایران,نظام های سلامت در ایران و جه,,, پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران ”بيمارستانهاي منتخب“ در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت اصلاحات در نظام سلامت ايران ”بيمارستانهاي منتخب“. را مشاهده می نمایید.

مشخصات فایل:
قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 31

بخشی از پاورپوینت:بررسي روند گذشته :
ايجاد شبکه عرضة خدمات بهداشتي اوليه و استفاده از بهداشتکاران بمنظورارائة عادلانه و مستمر
انواع خدمات مورد نياز بهداشت و درمان
با كيفيت و قيمت مناسب
بويژه در مناطق محروم درسال 1356

تشکيل نظام شبکه بهداري با ادغام خدمات سلامت و آموزش پزشکي بمنظور كاهش تمركز شديد در نظام اداري-مديريتي در سال 1360

به
منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تامين بهداشت
درمان و بهزيستي و آموزش پزشكي در سال 1364 وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشكي تشكيل گرديد.
وزارت بهداري و سازمان بهزيستي و سازمانهاي وابسته به آنها منحل و كليه وظايف و اختيارات به وزارت خانه جديد منتقل شد.
و . . .