نمایش فایل<پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان>

پاورپوینت ,تنش سرما در گیاهان,سمینار,powerpoint پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت بررسی اثرات تنش سرما در گیاهان. را مشاهده می نمایید.گیاهان زراعی در طول چرخه زندگی خود در معرض شرایط محیطی متنوع قرار
می گیرند.


تنش سرما (cold
stress)
، که می تواند به صورت تنش سرما (chilling) (0-15 درجه سانتی گراد) و
تنش یخبندان
(freezing) (<0°C) طبقه بندی شود یک فاکتور عمده زیست محیطی
است که رشد، بهره وری و توزیع جغرافیایی محصولات زراعی را محدود می کند
(Zhu et al. 2007).

....

آسیب های ناشی از تنش سرما

q
اثر تنش سرما بر
تولید گرده و تشکیل دانهسرمای ناگهانی مانع از رسیدن
قند به گرده می شود. بدون قند هیچ نشاسته ای وجود ندارد که انرژی را برای
جوانه زدن گرده ها فراهم کند. و بدون گرده، گرده افشانی نمی تواند رخ دهد، در
نتیجه، دانه ای تولید نمی شود
(Oliver et al., 2005).تغییرات فیزیولوژیکی و متابولیکی ناشی از تنش سرما

 • افزایش
  نشت الکترولیت
  (EL)
 • تغییر
  در محتوای کلروفیل و فلورسانس کلروفیل
 • افزایش
  مقدار
  ROS
 • افزایش
  (MDA)
  مالونیل دی آلدئید
 • افزایش
  ساکارز و قندهای مربوط به تنش سرما
 • پراکسیداسیون
  لیپید ها
  (Cook et al., 2004;
  Zhang et al., 2014)
  .
 • تغییرسیالیت
  غشاء
  (Horvath., 1998; Orvar.,
  2000)
  .
 • تولید
  پرولین و سایر متابولیت ها
 • تولید
  آمینو اسید های مربوط به تنش سرما
 • آنتی
  اکسیدان ها
  (Cook et al., 2004;
  Zhang et al., 2014)
  .