نمایش فایل<پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها>

پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها,انواع روش های وزن دهی به شاخص ها,انواع روش های وزن دهی به معیارها,روش وزن دهی ساده,آنتروپی شانون وزن دهی,روش های وزن دهی شاخص ها,وزن دهی چیست,ماتریس مقایسه زوجی چیست,,روش وزن دهی حداقل مربعات پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت روشهای ارزیابی وزن شاخصها. را مشاهده می نمایید.

مشخصات فایل:قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 17

فهرست مطالب:روشهای تقریبیمیانگین حسابیمیانگین هندسیمجموع سطریمجموع ستونیروش آنتروپی (دقیق)روش بردار ویژهناسازگاری